Intervisie: samen leren – Hoge School Zeeland

Intervisie: samen leren – Hoge School Zeeland

De uitdaging
Ter ondersteuning van de onderlinge samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de 18 opleidingscoördinatoren is een intervisie cyclus georganiseerd. Eenmaal per maand komen de coördinatoren in groepen van 5 tot 8 personen bij elkaar voor een intervisie. We maken gebruik van het 10 stappenplan. Onder begeleiding van één van de professionals van Human Sources worden de sessies gehouden. De groep komt aan de hand van een vraaggerichte analyse techniek tot de krachten die het probleem in stand houden. Er worden praktische oplossingen gevonden. De volgende sessie begint met het verslag van de ervaringen de behandelde casus.

Gedragsvoorkeuren in de samenwerking – ADV-MR en Quint Consult

Gedragsvoorkeuren in de samenwerking – ADV-MR en Quint Consult

De uitdaging
Twee organisaties gaan samenwerken en er vormt zich één managementteam. Human Sources wordt gevraagd een verkenning van het nieuwe team te facilteren. Welke gedragsstijlen treffen we aan in het team? Hoe gedragen de teamleden zich onder druk? En waar kunnen ze elkaar versterken of aanvullen? Met behulp van de MDI gedragsanalyse worden de gedragsvoorkeuren van de managementleden in kaart gebracht. Een intensieve workshop brengt de gesprekken op gang aan de hand van ieders persoonlijke rapport. Een zogenaamd teamwiel laat zien waar de overlappingen en hiaten van het team liggen.

Specialist in hoogwaardige tandheelkundige zorg – Tandartsengroep

Hoogwaardige tandheelkundige zorg – Tandartsengroep

De uitdaging
De Tandartsengroep is een moderne praktijk waar de medewerkers streven naar het aanbieden van hoogwaardige tandheelkunde zorg. Het team is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en past de meest moderne technieken toe. Een aantal jaar geleden realiseerde de eigenaar/tandarts zich dat de hardware van de praktijk beter was geregeld dan de software. In samenwerking met Human Sources is er een programma ontwikkeld om de onderlinge samenwerking op een hoger plan te brengen. De tandartsen kunnen gebruik maken van individuele coaching. Eens per kwartaal is er een thema avond waar gewerkt wordt aan het verbeteren van de emotionele en sociale vaardigheden, de communicatie naar patiënten, sturing en leidinggeven aan assistenten en het werken binnen een professionele praktijk cultuur.