<< >>

home < cases

Aansprekende resultaten blijven uit. Uw medewerkers zitten niet meer aan het stuur van hun carrière. Wij gaan samen terug naar de krachten die het probleem in stand houden. Dat (zelf) inzicht is voor medewerkers van belang om een ferme volgende stap in hun ontwikkeling te realiseren. In dat proces lopen we een stukje met ze mee.

Een team is meer dan de optelsom van een verzameling individuen. De opdracht van het team, de cultuur van de organisatie en de individuele talenten bepalen voor een groot deel het succes. Human Sources spreekt de teamdoelen met de leidinggevende grondig door, maakt een analyse van de afzonderlijke teamleden en stelt een plan van aanpak voor.

“Nu we de strategie hebben bepaald, is het zaak onze medewerkers in beweging te krijgen”. Wij zien de managers als de as van het wiel. Zij worden geïnspireerd en gecoacht door de directie. Human Sources maakt na een verkennend gesprek met bestuur en managers een discussiepresentatie. In de conceptuele bespreking die dan volgt komen we met het bestuur tot een originele invulling van het ontwikkeltraject. Human Sources legt het vast in een offerte met een plan van aanpak.