Project Baan zoekt Medewerker – PostNL

Project Baan zoekt Medewerker – PostNL

De uitdaging
Medewerkers van de marktleider op het gebied van logistiek stimuleren om vrijwillig het bedrijf te verlaten, terwijl arbeidsvoorwaarden beduidend beter zijn dan in vergelijkbare beroepen.

De aanpak

  • Analyse interesse gebieden medewerkers met de MobiliteitsMeter (enquetes) & Analyse arbeidsmarkt
  • Matching vraag en aanbod
  • Ontwikkelen media (Werkblad, Werksite)
  • Informeren, Enthousiasmeren, Activeren, Faciliteren
  • Groot aantal bijeenkomsten met medewerkers en werkgevers

Het resultaat
Bewustwording van de mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt. Medewerkers gaan weer in kansen denken. Meer dan 400 medewerkers stappen vrijwillig over van werk-naar-werk.

Management ontwikkeltraject – Zorgbalans

Management ontwikkeltraject – Zorgbalans

De uitdaging
De 40 teammanagers worden gedurende twee jaar begeleid in de transitie vanuit een nieuwe visie en missie. Deze strategie zal er toe leiden dat aan cliënten hoogwaardige diensten geleverd kunnen worden en medewerkers met plezier bij Zorgbalans werken.

De aanpak
In opdracht van de Raad van Bestuur wordt in samenwerking met het verantwoordelijk 1e lijnsmanagement een Ontwikkeltraject georganiseerd voor de 40 teammanagers. Iedere twee maanden wordt een onderwerp voorbereid wat resulteert in een tweedaagse training. In de tussenperiodes begeleiden wij tevens intervisie groepen waar we op actuele casuïstiek ingaan.

Het resultaat
Teammanagers leren denken in termen van “de nieuwe werkelijkheid”. Ze ontwikkelen een andere manier van (samen)werken en krijgen inhoudelijke kennis aangeboden op bedrijfsmatig vlak en recente ontwikkelingen.

Jeanine Bout

Na mijn gymnasium en met het diploma van de HES op zak ben ik Spaans aan de UVA gaan studeren. Eén jaar en mijn propedeuse verder besloot ik te gaan werken. Ik kon direct aan de slag als productmanager bij Elha Cosmetics. Na een paar jaar wilde ik mijn horizon verbreden en solliciteerde bij Randstad Uitzendbureau. Ik werd aangenomen en opgenomen in de blauwe familie. Het leek alsof ik om de paar jaar een andere baan had. Randstad groeide hard en internationaal; ik groeide mee. Na 12 jaar en diverse management functies was het tijd voor verandering. Mijn leven kwam in een volgende fase, trouwen, uit Amsterdam verhuizen, drie kinderen krijgen. Ik had behoefte aan een betere work/life balance. Die heb ik gevonden bij Human Sources. Projectmatig werken, dedicated aan de opdrachten van onze klanten en toch voldoende tijd voor thuis. En dat doe ik nu al meer dan 8 jaar.

Authentiek leiderschap – Price Waterhouse Coopers

Authentiek leiderschap

Om de volgende stap in je carrière te maken worden er andere eisen aan je gesteld. Een sterke businesscase is een vanzelfsprekendheid. Je gaat nadrukkelijker sturen op de processen en minder op de inhoud. Het coachend leidingeven, duurzame relaties aangaan met klanten, samenwerken met collega’s in een competitieve markt kan alleen vanuit jouw authentieke stijl. De vraag is hoe die stijl er voor jou uitziet en of dat voldoende toegevoegde waarde heeft voor de organisatie?

Ondersteund door assessments onder andere op het gebied van persoonlijkheid en emotionele intelligentie gaan we de verkenning aan. Aan de hand van actuele casuïstiek en het experimenteren met nieuw gedrag wordt een volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling gerealiseerd.

Meer sturen op persoonlijke impact – ABN AMRO

Meer sturen op persoonlijke impact

Aan de ene kant vind je de vrijheid die je krijgt van je leidinggevende prettig, aan de andere kant mis je de inspiratie van een ervaren leermeester.

De feedback van je medewerkers heeft je aan het denken gezet. De sfeer in het team is goed, de commercie en prestaties worden positief beoordeeld. Men ervaart ook een hoge werkdruk en weinig inspiratie. In een bepaald opzicht hetzelfde als wat jij mist bij je leidinggevende. Hoe doorbreek je deze vicieuze cirkel?

Je hebt de behoefte geuit om een meer complete manager te worden en jouw emotionele vaardigheden verder te willen ontwikkelen. Ook jouw organisatie sensitiviteit wil je onder de loep nemen.

Freek Sanders

Het leven is een ontdekkingstocht voor mij, met verwachte en onverwachte ontdekkingen. Op verschillende niveaus en in verschillende vormen. Als kind ontdekte ik graag de wereld door in de bibliotheek op zoek te gaan naar boeken die mij een blik op de wereld gaven, en daar werd ik al vroeg gebiologeerd door de wereld van de Inca’s en de Maya’s. Als student Algemene Economie ging ik een jaar naar Engeland om daar te studeren en liep 3 maanden stage in Oekraïne. Zo ontdekte ik andere werelden en ontmoette ik andere mensen en andere culturen. Na mijn studie startte ik mijn werkende leven bij Robeco: zo leerde ik de financiële wereld kennen. Ik nam na 3 jaar werken een sabbatical van 5 maanden om de wereld van de Inca’s in levende lijve te ontdekken.

In 2001 stapte ik over naar PostNL en ontdekte daar de wereld van fusies en overnames, werkte anderhalfjaar in China waar ik leerde dat 1 dag een cultuurcursus niet echt voldoende is om zo’n totaal andere cultuur te leren doorgronden. Daar maakte ik een van de grootste fouten in mijn leven door een Chinese collega publiekelijk af te vallen. De volgende dag nam ze ontslag omdat ze gezichtsverlies had geleden. Ik heb geprobeerd om hemel en aarde te bewegen maar niets kon haar weerhouden.

Na terugkomst uit China kwam ik te werken bij TNT Mobility, waar ik Akkie leerde kennen en er weer een nieuwe wereld voor me openging: de wereld van mobiliteitstrajecten. Ik kreeg zoveel energie van het ondersteunen van mensen bij het vinden van een nieuwe toekomst in een andere baan, dat ik besloot voor mezelf te beginnen en zo stapte ik in 2007 in de wereld van het ondernemerschap. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Ik maakte nog een zijstap om een hotel in Nicaragua te leiden (www.hotelconcorazon.com). Een bijzonder hotel dat de winst die gemaakt wordt investeert in lokale scholingsprojecten. Het samen met Kim opzetten van die scholingsprojecten is een van de zaken waar ik met veel trots en plezier op terug kijk. Daar ontdekte ik dat de wereld voor een heel klein beetje maakbaar is.

Een Nicaraguaanse schrijfster verwoordt mooi mijn visie op het leven: Je komt op de wereld met een kluwen garen in je hand. Niemand kent het uiteindelijke patroon van de doek die hij zal weven, maar op een bepaald moment kun je terugkijken en zeggen: natuurlijk, zo moest het gaan! Op dat fonkelende punt van de kluwen lag het begin van het weefsel.
Graag praat ik met mensen over de vorming van hun weefsel.